Å sette ord på utfordringer og roe seg ned

Innledningen til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet.
Elevene møter ofte på situasjoner som gir utfordringer – både store og små. Som lærer er det viktig at man gir elevene gode verktøy og trening i å håndtere disse. Hensikten er at elevene selv skal lære seg å sette ord på hva som er utfordrende i disse situasjonene.
Når elevene klarer å løse sosiale problemer på egenhånd, vil opplevelsen av sosial mestring bli forsterket (Bandura 1997). Denne læringen vil ikke skje dersom det alltid er læreren som løser problemene som oppstår i klasserommet (Glavin&Lindbäck, 2014).

Tidsbruk: fra 1 skoletime.

Delmål

Elevene skal lære seg å sette ord på utfordringer og roe seg ned

Gjennomføring av aktiviteten

• Introduksjon:
– Presenter målet for økta.
– Pakk ut begrepet/finn felles definisjon utfordring (hva er en utfordring?).
– Still spørsmålet: Hva utfordrer deg? La elevene tenke i 30 sekunder.

• Aktivitet:
Å finne en løsning er en del av det å sette ord på hva som er en utfordring.
Oppgave 1
– Introduser modellen for å identifisere en utfordring (vedlegg 1).
– Ha idédugnad med elevene: Hva kan være smarte løsninger når man møter ulike utfordringer?
– Bruk aktuelle situasjoner fra trinnet. Bruk Vedlegg 1 for å identifisere utfordringen og finne en løsning sammen.
Oppgave 2
– Trinnet har fotballbanen dette friminuttet. Det kommer noen eldre elever og sier at de har fotballbanen. Du blir veldig sint. Hvilke gode løsninger finnes?
Det er vanskelig å tenke rasjonelt når man blir sint. Hva kan være en god løsning for å roe seg ned? La elevene komme med forslag, og diskuter noen av dem (bruk gjerne spørsmålet: hva ville skjedd hvis/hvis ikke …).
– Hvis noen har vært i en lignende situasjon og vil dele, la eleven/elevene forklare hvordan de kom frem til en løsning. Hva sa de? Hva gjorde de? Hvordan tenkte de?

• Avslutning:
– Hvordan ser en god løsning ut for deg?
– Hvorfor mener du det er viktig å finne gode løsninger?
– Hvorfor mener du det er viktig å finne gode løsninger for flertallet?

Vedlegg 1 - Å identifisere en utfordring

Vedlegg 1 Å identifisere en utfordring

Vedlegg 2 - Løsningsforlag til konflikt

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

• Se Løsningsforslag til konflikter (vedlegg 2)

Utskrift av treningsprogrammet

Kommunikasjon 4 trinn