Jeg kan si det jeg mener

Innledningen til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet.
Aktiviteten handler om å stå for det man mener, og ikke bare mene det alle andre mener. Eleven skal kunne snakke på en positiv og selvhevdende måte. Det er viktig å ufarliggjøre egne meninger for å fremme et respektfullt og trygt læringsmiljø.

Tidsbruk: 1-2 skoletimer

Delmål

Jeg kan si det jeg mener

Gjennomføring av aktiviteten

• Introduksjon:
Elevene sitter samlet (i ring o.l.). Presenter målet (Jeg kan si det jeg mener). Repetisjon av begrepene høyre og venstre. Skriv eventuelt V og H på hendene til de elevene som trenger det.

• Aktivitet:
Be alle elevene stå på rekke bak hverandre. Lærer leder aktiviteten, og kommer med ulike utsagn. Aktiviteten er for eksempel: «Den som liker hester best, går til venstre. Den som liker hunder går til høyre».
1. Si følgende utsagn:
– Den som liker matematikk best går til venstre, den som liker norsk best går til høyre.
– Den som liker is best går til venstre, den som liker kake best går til høyre.
– Den som liker grønn best går til venstre, den som liker blå best går til høyre.

2. Jeg liker … fordi …
Skriv på tavla: «Jeg liker …, fordi …».
– Elevene tenkeskriver i 3 minutter hva de liker og hvorfor.
– Elevene gjør en «Hands up – pair up*», og forteller hva de har skrevet på lappen.
Ca 10 minutter.

3. Padlet
– Elevene deler hva de har skrevet på lappen sin via en Padlet.

• Avslutning:
Lærer oppsummerer økta kort: Vi har tatt egne valg, sagt våre egne meninger og presentert egne meninger foran hele klassen.
Still følgende refleksjonsspørsmål, bruk IGP-metoden (individuell – gruppe – plenum):
– Hvorfor tror du det ikke finnes noen riktig eller feil svar på aktiviteten?
– Hvorfor tror du er det lurt å kunne fortelle det man mener?
– Hvorfor tror du det er så mange forskjellige meninger?

Kilder: Patrick Glavin og Sven Oscar Lindbäck (2014), Å undervise i Sosial kompetanse.

Ressurser og tips til videre arbeid med teamet

  • Hands Up – Pair Up er at elevene på forhånd har skrevet ned noe på en lapp/ark. De går rundt i klasserommet med lappen i hånda. Poenget er å møte andre og fortelle hverandre hva de har på lappene sine. Når hånden er i været, betyr det «jeg er ledig».

Utskrift av treningsprogsprogrammet

Kommunikasjon 3 trinn