Forskjellen på en god og en dårlig lytter

Innledningen til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet.
Vi kan øke hverandres selvfølelse ved å være gode lyttere. Denne oppgaven belyser forskjellen på en god og en dårlig lytter, og viser elevene hvor mye mer hyggelig det er når noen lytter til det du sier. Vi kan også lære å forstå hverandre bedre og dermed redusere mobbeatferd. Å være en god lytter innebærer at man må forsøke å forstå hva andre sier og føler. De følgende aktivitetene skal lære oss at evnen til å lytte er en viktig ferdighet for å utvikle vårt forhold til andre, og å bygge opp hverandres selvfølelse.

Tidsbruk: 2 timer

Delmål

Jeg vet forskjellen på en god og en dårlig lytter, og erfarer hvordan evnen til å lytte kan øke selvfølelsen og samhørigheten.

Gjennomføring av aktiviteten

(Hentet fra Mitt valg)

Introduksjon:

Skriv sitatet på tavlen:
“Dersom det var meningen
At vi skulle snakke mer enn vi lytter,
Skulle vi ha to munner og ett øre”
La elevene diskutere med læringsvenn:
• Hva menes med dette sitatet?
• Hva betyr det å lytte?
• Hvordan ser det ut når noen lytter?
• Hva er en dårlig lytter?
Skriv eksemplene som elevene kommer frem til på tavla. Kan noen av eksemplene relateres positivt eller negativt? Diskuter med elevene om noen av eksemplene som de har kommet frem til kan knyttes til mobbeatferd.

Aktivitet 1
1. Elevene jobber sammen med læringsvenn. De skal fortelle hverandre om en TV-serie, en bok eller en sang de liker. I ett minutt skal den ene snakke, mens lytteren gjør alt for å være en så dårlig lytter som mulig. Den dårlige lytteren skal late som om han leser en bok, ser bort eller snakker med en annen. Læreren passer tiden og sier fra når læringsvennene skal bytte roller.
2. I etterkant av aktiviteten diskuterer læringsvennene hvordan de opplevde denne situasjonen.
3. Læringsvennene kommer med eksempler på hva som er en god lytter. Skriv eksemplene på tavla.
4. Når eksemplene på gode lyttere er gjennomgått skal elevene gjøre aktiviteten på nytt, men denne gangen som gode lyttere. De kan snakke ett minutt om yndlingsdyr, favoritthobby o.l.

Aktivitet 2
Del ut elevarket «Gode lyttervaner».
Les høyt for elevene og diskuter punktene underveis. La elevene jobbe sammen med lærinsgvenn og diskutere eksempler på punktene og hvordan det kan se ut. Elevene fyller ut elevarket alene eller sammen med læringsvenn.

Refleksjonsspørsmål til å korke timen:
– Hvordan var det å være en god lytter?
– Hvordan var det å være en dårlig lytter?
– Hvilke dårlige lyttervaner viste du i rollespillet?
– Hvordan kan dette ha med mobbing å gjøre?
– Hvordan føltes det når noen virkelig lyttet?
– Hvordan kan vi få vekk dårlige lyttervaner i vår klasse?
– Hva er en aktiv lytter?
– Hva er det viktigste du har lært om lytting?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Elevark «Min evne til å lytte». Elevene kan vurdere seg selv og fylle ut i det tidsrommet lærer ønsker.

Utskrift av treningsprogrammet

Kommunikasjon 5.trinn