Jeg kan fortelle hva jeg føler, og hvorfor jeg føler det

Innledningen til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet.
Problemløsningsmodellen gir oss strategier vi kan anvende for å løse utfordringer på en planlagt og strukturert måte. Det kan redusere konflikter og forebygge stress i samhandling mellom elevene og mellom elever og voksne. Målet er å aktivt anvende bruk av problemløsningsstrategier slik at muligheten for positiv involvering økes og konflikter kan løses.
Problemløsningsmodellen (se vedlegg):
• Definer problemet
• Beskriv målet
• Ha en idedugnad på løsninger
• Lag en plan
• Gjør en avtale
• Prøv den ut

Tidsbruk: 1 time

Delmål

Jeg kan fortelle hva jeg føler, og hvorfor jeg føler det. Jeg kan bruke problemløsningsmodellen for å løse utfordringer og konflikter

Gjennomføring av aktiviteten

(Hentet fra PALS og Mitt valg)

Introduksjon:

Skriv sitatet på tavlen:
“Den beste veien ut av et problem er å gå gjennom det.”
La elevene diskutere med læringsvenn:
• Hva handler dette om/ hva betyr det?
Elevene får bruke litt tid på å diskutere dette før dere gjennomgår det sammen.
Det er lettere å løse utfordringer om vi klarer å forklare følelsene våre. Hvilke følelser kjenner elevene til? Lag et tankekart på tavla. Elevene velger seg to følelser og skriver en episode de har opplevd til hver av de to følelsene.

Aktivitet:

La elevene diskutere med læringsvenn eller skrive ned for seg selv:
• Har du opplevd en eller flere situasjoner du syntes var vanskelig?
• Hva skjedde? Hva gjorde du da? Løste situasjonen seg?

Hent frem problemløsningshjulet og gjennomgå den med elevene. De henter frem situasjonene de snakket om/skrev tidligere og vurderer hvilke av punktene i hjulet som de tror ville hatt best effekt i situasjonene de har kommet med.
Elevene skal så skrive en liste med punktene i hjulet. De setter det de mener er mest riktig å bruke for dem øverst og det som kan bli mest vanskelig nederst. La de diskutere med læringsvenn og fortelle hvorfor de mener punktene øverst på lista er mer riktig for dem å bruke enn punktene nederst. Har de noen punkter felles?

La gjerne problemløsningshjulet henge godt synlig i klasserommet. Det er viktig å for barn/tenåringer å ha et repertoar av metoder for å unngå konflikt.

Avslutning:

Læringsbillett:
– Hva er det viktigste du har lært denne timen?
– Hvordan skal du klare å bruke det du har lært neste gang det oppstår en vanskelig situasjon?

Vedlegg 1 - Problemløsningsmodellen

Problemløsningsmodellen kommunikasjon 7.trinn

Vedlegg 2 - Arbeid videre Mitt valg

Arbeid videre Mitt Valg, kommunikasjon 7.trinn

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Mitt valg 2: En regnbue av følelser s. 71-74, se vedlegg 2

Utskrift av treningsprogrammet

Kommunikasjon 7.trinn