Positive og negative måter å si hva du mener

Innledningen til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet.
Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og skolen skal formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand. I møte med elevene skal lærerne fremme kommunikasjon og samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Tidsbruk: 1-2 klassetimer

Delmål

Jeg kan dele mine meninger på en positiv og respektfull måte

Gjennomføring av aktiviteten

• Introduksjon:
«I dag skal vi snakke om hvordan vi kan si hva vi mener på en måte som sikrer at du får sagt det du vil si, på en måte som gjør at andre hører hva du sier, og ikke blir lei seg eller sint.»

Vi er forskjellige, og vi har ofte forskjellige meninger. Du har lov til å si hva du mener, men må du alltid gjøre det? Du har lov til å si hva du mener, men tenk over hvordan du gjør det. Pass på at måten du uttrykker deg på er respektfull overfor andre mennesker, og ikke trykker andre ned. Pass på at måten du uttrykker deg på ikke stiller deg i et dårlig lys, slik at andre tenker at du er frekk og slem.

«Hvis du ikke har noe positivt å si, så ikke si noe.»
Diskuter ordtaket over,- stemmer det?

• Forklar forskjellen på positive og negative kommentarer. Det finnes måter du kan si hva du mener på som er respektfulle overfor andre
• Snakk om at det du sier med ord og det du gjør med kroppen må henge sammen

Positive ting du sier:
Jeg hører hva du sier.
Jeg forstår hva du mener.
Du har et poeng.
Men sånn jeg ser det, så…
Men er det mulig at…
Men jeg har enda en ide…

Positive ting du gjør:
Ser på den andre.
Viser at du lytter.

Negative ting du sier:
Nei, nei, det der er helt feil!
Skjønner du ingenting eller?
Det der er i hvert fall det dummeste jeg har hørt!

Negative ting du gjør:
Ser en annen vei, eller vender kroppen bort.
Gjør grimaser, hever øyebrynene, himler med øynene, sender blikk til andre.

• Aktivitet:
Elevene jobber i læringspar.
De prøver ut og tar stilling til om språket og kroppsspråket i eksemplene er positivt eller negativt. Hvordan føles det å få det brukt mot seg? Hvordan føles det å bruke det mot andre?

Elevene kommer med flere eksempler til positivt og negativt språk og kroppsspråk. Hva har de opplevd selv? Hva bruker de selv?

Elevene jobber i grupper på 3-5.
Er det en positiv eller negativ tone i meningsutvekslinger i klassen vår? Hvordan ønsker vi å ha å ha det?

Hvorfor er det viktig for deg å forstå at det finnes positive og negative måter du kan uttrykke deg på, slik at du kan gjøre bevisste valg om hvordan du kommuniserer med andre?

• Avslutning:
Klassen lager en felles oppsummering av gode og positive måter å uttrykke sin mening på (Post-it-lapper, Padlet, Showbie eller lignende). Settes sammen til en plakat som henges opp i klasserommet.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Arranger meningsutvekslinger og debatter i klasserommet hvor elevene aktivt øver på å bruke de positive uttrykksmåtene. Elevene bytter meningsstandpunkt for å erfare flere sider ved forskjellige saker.

Utskrift av treningsprogrammet

Kommunikasjon 6. trinn Si din mening