Aktiv lytting

Innledningen til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet. Elevene skal i denne timen bli kjent med lyttereglene og ta de i bruk i ulike situasjoner.

Tidsbruk: En klassetime

Delmål

Repetere lyttereglene og bruke dem i samhandlingssituasjoner.

Gjennomføring av aktiviteten

• Introduksjon:

Læreren har eleven foran seg i samling og diskuterer ulike spørsmål. Hvordan ser du ut når du lytter? Hvor har du øynene dine? Hvor har du hendene dine? Vis meg en god lyttestilling. Hvilke organer bruker du når du lytter? Hvilke sanser bruker du? Ha en plakat som viser god lyttestilling, og repeter felles rosignal.

Aktivitet:

Lytte til lyder – denne leken kan lekes både ute og inne. Alle kan være med og aktiviteten gjøres felles. Arbeid med å få det helt stille. Be barna lytte etter ting i rommet. Lyder inne i oss selv, lyder i nærheten eller langt unna og lyder i rommet, eller utenfor rommet. Elevene lytter med åpne og lukkede øyne. Etter aktiviteten samtaler man med barna om det de hører. Eksempler på lyder kan være: hjertet som slår, pust, snufsing, dyr, susing fra vinden, summing fra insekter, lyder fra bilder, lastebiler, mopeder, klokker som tikker, drypp fra vannkran og lyd fra vifteanlegg. (elevaktivitet, organisering, oppgaver, samarbeid, hvilke ressurser som skal brukes).

Gi en liten lyd – denne leken kan brukes både i musikk og norsk. Målet med leken er å øve opp elevens evne til å høre hvor en lyd kommer fra. Velg ut to barn: en får bind for øynene og skal gjette. Den andre skal gå et sted i rommet og gi fra seg en lyd. Andre elever i klassen må være stille.

Eksempel:
Gjeteren: Står et sted i rommet med bind for øynene.
Barnet: Lister seg bort til et sted i rommet.
Gjeteren: Roper barnets navn: «Hvor er du?»
Barnet: Gir fra seg en lyd.
Gjeteren: Peker i den retning lyden kommer fra. Kan evt. Gjette hvem det er som har gjemt seg.

Avslutning:

Læreren stiller refleksjonsspørsmål til klassen. Hva lærte vi om lytting ved å gjøre disse aktivitetene? Hva er det som kjennetegner en god lytter? Hvorfor er det viktig å være en god lytter? Man avslutter timen med å leke hviskeleken.
For å vise at man har forstått ferdigheten kan man gå tilbake og jobbe i grupper. Først snakker man med skulderpartner om hva man liker å spise til middag, deretter gjenfortelle det skulderpartneren har fortalt til ansiktspartner.

Utskrift av treningsprogrammet

Kommunikasjon 1. trinn