Få bli med i leken ved å spørre

Innledning til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet. Elevene skal i denne timen lære gode modeller for hvordan man kan spørre om å være med i lek. Dette er for å gjøre elevene tryggere på skolen og i klassen.

Tidsbruk: En klassetime

Delmål

Få bli med i lek ved å spørre

Gjennomføring av aktiviteten

• Introduksjon:
Man starter timen ved å reflektere felles over hvordan man spør om å få være med i lek. Læreren spør om frivillige og viser ved rollespill en dårlig måte å spørre om å være med, deretter en god måte å spørre på. Klassen reflekterer sammen etter rollespillet.

• Aktivitet: 
Elevene deles inn i grupper og skal lage en iMovie der de har med gode og dårlige måter å spørre om å være med i lek på. Eleven presenterer filmene for hverandre etterpå og klassen reflekterer sammen etter hver film.

• Avslutning: 
Elevene setter seg i grupper og læreren presenterer følgende dilemma: «Du ser noen som leker ute i skolegården og du får lyst til å bli med. Du vet ikke helt hvordan du skal spørre om å få være med og blir usikker. Hvordan kan du spørre om å få være med i leken?» Elevene på gruppa svarer en og en, når alle har svart reiser gruppemedlemmene seg opp for å signalisere at gruppa har diskutert ferdig. Når alle gruppene er ferdige får en fra hver gruppe ansvar for å fortelle hva gruppa diskuterte (hva har du lært og hva skal du huske).

Utskrift av treningsprogrammet

Kommunikasjon 2. trinn