Jeg kan komme med egne forslag og stå for egne valg

Innledning til læreren

Evne til selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for eksempel helst ikke bør være med på. Selvhevdelse omfatter å be andre om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger (Udir).

Elever på 4. trinn trenger å øve på å ta egne valg og stole på seg selv, slik at de blir mer selvstendige og robuste.

Tid: 45 min.

Delmål

Jeg kan komme med egne forslag og stå for egne valg.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

 • Snakke med elevene om at det er viktig å velge det man selv vil,
  ikke det vennene velger.
 • Man må tenke gjennom valget sitt

Aktivitet:

 • Lærerne gir elevene forskjellige påstander/ åpne spørsmål med fire alternative svar.
  De er representert med hvert sitt hjørne i klasserommet.
  Ingen av alternativene nødvendigvis er mer rett enn det andre.
 • Elevene skal velge det som er mest rett for seg.
 • Elevene må få litt tid til å tenke før de beveger seg til sitt hjørne.
 • Læreren gir signal når elevene kan begynne å bevege seg.
 • Når alle elevene har plassert seg, blir det lite stoppunkt med en liten samtale om valgene som er gjort.
 • Elevene samles igjen før det blir gitt nye påstander.

Avslutning:

 • Samtale med elevene om hvordan det var å ta egne valg.
 • Var noe vanskelig og eventuelt hvorfor?
 • Samtale om hvorfor det er viktig å stå for sine egne valg.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Gi færre påstander.
 • Ha mer provoserende valgmuligheter.
 • “Sola skinner på”: Elevene sitter i en ring: en i midten, som sier: Sola skinner på den som liker blåbær må bytte plass. Den som ikke får en ny plass, må inn i midten.
 • Påstander med fysisk aktivitet: “Alle som liker …….. hopper tre ganger”.
 • “Tenke sjæl” Trond Viggo Torgersen

 

Utskrift av treningsprogrammet

positiv selvhevdelse 4. trinn