Lurt å være seg selv

Innledning til læreren

Evne til selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for eksempel helst ikke bør være med på. Selvhevdelse omfatter å be andre om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger (Udir).

På 3. trinn er det lettere for elevene å uttrykke egne meninger og interesser gjennom konkreter, som for eksempel et spill. Dette er noe alle mestrer og har et forhold til.

Tid: 20 – 45 min

Delmål

 • Jeg kan være stolt av meg selv.
 • Jeg kan lytte til andre.
 • Jeg kan fortelle om meg selv.

 

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

 • Læreren presenterer målene for aktiviteten.
 • Læreren viser spillet fram til elevene og forklarer reglene. Elevene får litt tid til å tenke gjennom spørsmålene før de begynner å spille. (Se vedlegg for spill, vedlegg 1)

Aktivitet:

 • Elevene går to og to sammen. Etter en stund kan man bytte partner. Evnt. kan man spille flere sammen.
 • Kast to terninger og finn summen. Summen forteller hvilket spørsmål man skal svare på. Man leser først spørsmålet høyt, deretter svarer man på spørsmålet.
 • Hvis du får samme tall flere ganger: Husker de andre svaret ditt?

Avslutning:

 • Elevene forteller i plenum en ting de har lært om en annen medelev.

 

             

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Elevene svarer på spørsmålene i spillet og gir til læreren. Læreren kan lage en Kahoot med utgangspunkt i spørsmålene. Hvem er dette?
 • Elevene skriver ned hva de har lært for noe nytt om de andre elevene i klassen.
 • Eleven lager en presentasjon av seg selv basert på spørsmålene og fremfører for klassen.
 • Elevene tar bilde av spillet og bruker det hjemme/på fritiden.
 • Lese og samtale om boka: “Snill” av Gro Dahle

Utskrift av treningsprogrammet

positiv selvhevdelse 3. trinn