Jeg kan fortelle det jeg mener og stå for det jeg sier

Innledning til læreren

Selvhevdelse er å kunne be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg sosialt, blant annet ved å utrykke egne meninger og standpunkter, og si nei til det man helst ikke bør være med på. Evne til hensiktsmessig selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale miljøer og fellesskap. Selvhevdelse dreier seg om å uttrykke uavhengighet og autonomi, samt å ta sosial kontakt og initiativ. I noen grad dreier det seg om forholdet mellom å være aktør i eget liv og brikke i andres liv.
(Nordahl, T. (2002, s. 181): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget)

Tid: 60 minutter

Delmål

Jeg kan fortelle det det jeg mener og stå for det jeg sier.

Si sin mening uten å såre andre.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

 • Lærerstyrt innledning: I dag skal vi snakke om positiv selvhevdelse. Lage en definisjon til positiv selvhevdelse sammen med elevene.
  – Definere ferdigheten
  – Modellering av ferdigheten
  – Etablere behov for ferdigheten

Fase 1: Utforske

 • Behovet for å tilhøre en gruppe er viktig for mange. I alle vennskapsforhold må vi prøve å føre en så åpen og ærlig dialog som mulig. Selv de beste og mest positive venner kan i blant få problemer om vi ikke snakker åpent med hverandre.
       Forklar at en måte å være direkte og ærlig i et forhold er å bruke:
       «Jeg føler meg»-utsagn

Slik kan vi si hva vi føler på en positiv måte. «Jeg føler meg»-utsagn kan brukes når det er problemer i forhold til andre eller når vi prøver å motstå gruppepress.

Dette er elementene som brukes i et «Jeg føler meg»-utsagn:

 • Når du………..(påpek problemet)
 • Jeg føler meg……….(uttrykk følelsen)
 • Fordi………….(fortell årsaken til følelsen)

Skriv disse punktene på tavlen.

Nedenfor følger noen eksempler på «Jeg føler meg»-utsagn istedenfor å komme med bebreidende utsagn. Legg vekt på at «Jeg føler meg»-utsagn hjelper oss til å utrykke våre følelser ærlig, ta ansvar for dem og respektere den andre personens følelser.

Situasjon 1: En venn låner din sykkel og har etter to uker ikke levert den tilbake

Bebreidelse: Din idiot! Kom med sykkelen min!

«Jeg føler meg» utsagn: Når du ikke har levert tilbake sykkelen min på to uker blir jeg sinna, fordi jeg trenger sykkelen min.

Situasjon 2: En venn avbryter deg alltid når du snakker

Bebreidelse: Så frekk du er!

«Jeg føler meg»-utsagn: Når du avbryter meg, blir jeg såret, fordi jeg har noe viktig å fortelle deg.

Situasjon 3: En venn lyver for deg.

Bebreidelse: Din løgnhals.

«Jeg føler meg»-utsagn: Da jeg oppdaget at det du sa var galt, ble jeg lei meg ,fordi jeg ønsker at vi skal være ærlige mot hverandre.

Aktivitet:
Fase 2: Erfare

Del elvene inn i grupper på fire. Gruppene skal sammen komme på «Bebreidelser» og «Jeg føler meg»-utsagn. Legg vekt på at de skal følge samme mønster som i de tre situasjonene. Dersom elevene har vansker med å finne på situasjoner, kan der finne på noen i fellesskap.

 • En venn overser meg.
 • En venn mobber noen andre.
 • En ven låner penger og betaler ikke tilbake.
 • En venn tar noe som er ditt uten å spørre.
 • En venn erter deg hele tiden foran andre.
 • En venn baksnakker andre hele tiden.

Samle gruppen i en sirkel og diskuter deres utsagn. «Jeg føler meg»-utsagn behøver ikke bare være svar på negative situasjoner. De kan også være positive, f.eks: «Det føles helt topp når du husker på bursdagen min, for det betyr at du tenker på meg».

Elevene kan eventuelt komme med forslag til flere positive påstander.

Avslutning:

Fase 3: Utvide

Analysespørsmål: Still følgende spørsmål og diskuter med elevene.
– Hvordan kan et «Jeg føler meg»-utsagn bidra til en mer direkte og ærlig dialog mellom venner?
– På hvilken måte kan du bruke dette sammen med familien din?
– Hva har dere lært av denne leksjonen?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Hjemmearbeid:
Be elevene bruke minst fem ulike «Jeg føler meg»-utsagn i løpet av uken som kommer.

Utskrift av treningsprogrammet

Selvhevdelse 5.trinn