Jeg kan stå imot negativt gruppepress

Innledning til læreren

Selvhevdelse er å kunne be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg sosialt, blant annet ved å utrykke egne meninger og standpunkter, og si nei til det man helst ikke bør være med på. Evne til hensiktsmessig selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale miljøer og fellesskap. Selvhevdelse dreier seg om å uttrykke uavhengighet og autonomi, samt å ta sosial kontakt og initiativ. I noen grad dreier det seg om forholdet mellom å være aktør i eget liv og brikke i andres liv

(Nordahl, T. (2002, s.181): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget)

Tid: 60-90 min

Delmål

Jeg kan stå imot negativt gruppepress.

– Ta initiativ
– Ta korreksjon
– Henvende seg til andre på en hyggelig måte
– Si sin mening uten å såre andre

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:
Lærerstyrt innledning: I dag skal vi snakke om positiv selvhevdelse. Lage en definisjon til positiv selvhevdelse sammen med elevene.

 • Definere ferdigheter
 • Modellering av ferdigheten
 • Etablere behov for ferdigheten

Fase 1: Utforske
Be elevene definere begrepet gruppepress. Skriv dette på tavlen. En definisjon på gruppepress kan være f.eks: «Sterk påvirkning fra personer i en gruppe for å få gruppemedlemmene til å gjøre noe». Dette kan ha både positive og negative sider. Start en diskusjon om fordelene og farene ved gruppepress og forskjellen mellom positivt og negativt gruppepress.

Hvis du vil, kan du begynne timen med å skrive følgende sitat på tavlen og bruke noen minutter til å diskutere innholdet:
«Vær mot andre, slik du vil andre skal være mot deg!»

 

Elevene gir eksempler på situasjoner der det kan være viktig å motstå gruppepress. Få elevene til å forstå at gruppepress ofte tvinger mennesker til å si eller gjøre noe ting de aldri ville gjort ellers. Forklar at en av de beste måtene å motstå negativt gruppepress på, er å lære seg å være bestemt. Be elevene komme med eksempler på hvordan en person kan opptre bestemt når han/hun føler seg utsatt for gruppepress.

Aktivitet:
Fase 2: Erfare
1. Rollespill: La fire elever gjennomføre følgende demonstrasjonsrollespill. Følgende roller deles ut:
A: Forteller
B: Aggressiv
C: Usikker (Vinglete)
D: Bestemt
En vennegjeng vil mobbe en skolekamerat de ikke liker. Person D synes det er et dårlig forslag. Hva skal han/hun si og gjøre? Hva sier/gjør de andre?

Lag 3 kolonner på tavlen med følgende overskrifter og la elevene komme med forslag til forskjellige handlingsmåter, som f.eks:

 

  BESTEMT AGGRESSIV USIKKER
Handlinger Rolig væremåte
Fast øyekontakt
Rolige bevegelser
Rasende bevegelser
Ekle blikk
Holde fast
Usikre bevegelser
Flakkende blikk
Urolig
Ord «Jeg føler at…»
«Jeg synes…»
«Hør på meg…»
«Pass deg»
«Din idiot…»
«Bare vent…»
«Kanskje…»
«Jeg veit ikke…»
«Hvis du vil…»
Følelser Tillitsfull
Ansvarsfull
Lyttende
Sint
Egoistisk
Truende
Usikker
Vinglete
Redd

Del deretter elevene inn i grupper på fire. De skal få velge hver sin rolle: Aggressiv, bestemt, usikker og forteller. Hver gruppe får så utdelt en av de følgende situasjonene:

 • Noen av dine venner skal gå til et nabohus etter skoletid for å røyke. Du er helt imot at de røyker. Hva vil du si eller gjøre?
 • Dine venner kritiserer en person som de tror har satt i gang et rykte. Du er sikker på at denne personen er uskyldig. Hva vil du si eller gjøre?
 • Flere av dine venner stjeler når dere drar på butikken sammen. Du er imot stjeling. Hva vil du si eller gjøre?

Fortellerne presenterer situasjonen for de andre i gruppen. De tre andre skal etter tur prøve å spille sin rolle.

Fase 3: Utvide

 •  Gruppene viser sine rollespill i plenum. Elevene diskuterer etter hvert rollespill hvilken oppførsel som virker best, den aggressive, den bestemte eller den usikre.
 • Læreren skriver opp de svarene som virket best på tavlen.

Avslutning:

 

Tre analysespørsmål: Still følgende spørsmål og diskuter med elevene.

 • Hvordan kan vi motstå gruppepress?
 • Hva lærte du av å være med på rollespillene?
 • Hvordan kan vi bli sterkere slik at vi lettere kan stå for det vi selv tror på?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

NRK super: Venner

Utskrift av treningsprogrammet

Selvhevdelse 7.trinn