Jeg tør å si meningen min i en gruppe

Innledningen til læreren

Selvhevdelse er å kunne be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg sosialt, blant annet ved å utrykke egne meninger og standpunkter, og si nei til det man helst ikke bør være med på. Evne til hensiktsmessig selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale miljøer og fellesskap. Selvhevdelse dreier seg om å uttrykke uavhengighet og autonomi, samt å ta sosial kontakt og initiativ. I noen grad dreier det seg om forholdet mellom å være aktør i eget liv og brikke i andres liv.
(Nordahl, T. (2002, s.181): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget)

Tid: 60 minutter

Delmål

Jeg tør å si meningen min i en gruppe.

– Ta initiativ
– Ta korreksjon
– Henvende seg til andre på en hyggelig måte
– Si sin mening uten å såre andre

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

Lærerstyrt innledning: I dag skal vi snakke om positiv selvhevdelse. Lage en definisjon til positiv selvhevdelse sammen med elevene.
– Definere ferdigheten
– Modellering av ferdigheten
– Etablere behov for ferdigheten

Fase 1: Utforske
Prat om ferdigheten som skal innlæres: å si sin egen mening.

  • Hva betyr det «å ha sin egen menig»?
  • Har noen av dere en gang hatt en mening som ingen andre hadde?
  • Hvordan var det?
  • Hva kan skje når man er den eneste som mener det man mener? F.eks. at Leeds er verdens beste fotballag?
  • Hva kan være lurt å gjøre når man skal si sin mening?
  • Hvilke følelser kan man ha når man er den eneste med den meningen?

Vis ferdigheten det skal øves på

Si: «Jeg synes alle barn bør gå på skole lørdag og søndag»

Stor sjanse for at alle i klassen er uenig med deg

Modeller og vis selvsnakk: «Ja, ja, jeg er den eneste som mener det her i rommet.

Vis motsatt atferd (hvis hensiktsmessig). Vi ønsker ikke å modellere uønsket atferd, men noen ganger må vi poengtere hva det vil si å ikke vise ferdigheten.

Si: «Jeg synes alle barn bør gå på skole lørdag og søndag. De som ikke er enige med meg er dumme!»

Hvordan føler dere dere når jeg kaller dere dumme bare fordi dere ikke er enige?

Hva bør jeg si i stedet for?

Aktivitet:

Fase 2: Erfare

Få elevene til å vise ferdigheten.
To elever står og diskuterer hvilken årstid som er best. Den ene synes sommeren er best, den andre at vinteren er best.

Den ene sier «Ok, da mener du at vinteren er best, og jeg at sommeren er best».

Alle øver på ferdigheten.

Alle elevene står i en ring. En sier: «Jeg liker……» De andre sier: «Det gjør ikke vi. Den ene synes sommeren er best, den andre at vinteren er best.  Eleven sier: «Nei, men da har vi forskjellig syn».

Fase 3: Utvide

Hvordan lære opp dem som opplever utfordringer med å si hva de mener? Øv i liten gruppe / alene med lærer.

Her er det store individuelle forskjeller. Mens noen stille elever bør øve på å hevde sin egen menig, er det andre mer rigide elever som bør øve på å dempe seg og sitt synspunkt.

  •            Trene på ufarlige temaer.
  •            Evaluer fremgangen i elevsamtalene.

Avslutning:

Tre analysespørsmål: Still følgende spørsmål og diskuter med elevene.
– Hva skal til for at du tør å si meningen din i en gruppe?
– Hva lærte du av øvelsen?
– Hvordan kan vi bli sterkere slik at vi lettere kan stå for det vi selv tror på?

Utskrift av treningsprogrammet

Selvhevdelse 6.trinn