Jeg inviterer med andre i forskjellige leker

Innledning til læreren

Evne til selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for eksempel helst ikke bør være med på. Selvhevdelse omfatter å be andre om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger (Udir).

På første trinn er det naturlig å knytte arbeidet med selvhevdelse til lek.

Tid: 120 minutter

Delmål

Jeg vet hvordan jeg tar med andre i forskjellige leker.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

(Skolesteg 1, Del 4 Tema 20):

Velg et av punktene:

  • Når du ser andre barn som ikke har noen å leke med er det viktig å ta hensyn til dem. Hva kan du gjøre da?
  • Du viser at du bryr deg om andre, hvis du tar med andre i lek. Finnes det andre måter å vise at man bryr seg om andre på?
  • Vi blir kjent med andre når vi leker med dem. På hvilken måte vil du bli kjent med andre på

Aktivitet:

  • Nøkkelord: Invitere. Pakk ut begrepet og kom med eksempler på hva dette begrepet betyr. Elevene tegner hva de mener å invitere er.

Lek: min tur – din tur (s. 144 i Skolesteg 1)

  • Oppvarming: Be elevene om å reise seg og stå.

Nå skal vi leke «Min tur, din tur». Først er det min tur. Jeg kommer til å si navnet på tre kroppsdeler og ta på dem. Så vil jeg si «din tur» og da skal dere gjøre akkurat som jeg gjorde

Det er en regel: Du må vente til jeg har sagt «din tur» før du beveger deg. Gjenta regelen. Si navnet på kroppsdelene for deg selv mens du venter på at jeg skal si «Din tur». Det kan gjøre det lettere å huske. (Tips: lek leken langsomt).

  • Rollespill for å trene ferdighet: (siden 115 i Skolesteg 1)

Les teksten på side 115 i Skolesteg 1 (Vedlegg 1 – nederst i dokumentet).

Nå skal vi øve på å invitere noen til å være med å leke. Jeg trenger to elever til å hjelpe meg. Velg en elev til å leke med noen små leker sammen med deg, mens den andre eleven står og ser på. Jeg vil leke med ________ og vil invitere _________ til å leke med oss. Modeller med en vennlig stemme og et vennlig ansiktsuttrykk. Si: Vil du være med å leke? (Eller: Kom å lek med oss.) Be barnet som blir invitert med om å si «TAKK!»

Hørtes stemmen min hyggelig ut? Hadde jeg et vennlig ansiktsuttrykk? (Svaret fra elevene vil da være JA).

Velg tre elever som skal vise ferdigheten for de andre. Gjør dette i flere omganger så flere får prøve seg.

Avslutning:

Elevene får i oppgave å invitere minst en annen elev til lek i pausen. På vei inn etter pausen skal hver elev fortelle hvem de har invitert med og hva slags lek de inviterte til.

             

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Elevene vil huske og være i stand til å bruke ferdigheter og begreper hvis de får anledning til øve regelmessig.

Utskrift av treningsprogrammet

Positiv selvhevdelse 1 trinn