Jeg lytter, hjelper andre og samarbeider i en gruppe

Introduksjon til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Samarbeid er viktig også i dannelsesperspektivet.

I møte med elevene skal du som lærer fremme samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Tidsbruk 60 minutter

Delmål

Jeg kan følge instruksjoner og fullføre oppgaver

Gjennomføring av aktiviteten

Vedlegg 1 Samarbeid 2. trinn

 • Introduksjon 

Elevene skal samarbeide om å lage et puslespill. For å fullføre puslespillet må man samarbeide om å finne hvilke biter som hører sammen. Hvert puslespill har hver sin farge. Fargene danner et hjerte.

 • Aktivitet (elevaktivitet, organisering, oppgaver, samarbeid, hvilke ressurser som skal brukes)
  • Lærer deler ut 1-2 biter av samme farge til hver elev (avhengig av hvor mange det er i en klasse).
  • Hver elev farger sine biter.
  • Når eleven er ferdig å farge skal den finne ut hvilke andre elever i klassen som passer til sitt hjerte.
  • Det finnes bare et helhetlig hjerte av hver farge.
  • Hjertene skal limes på et ark og henges opp i klasserommet (NB! Kan være lurt å ha en mal hengende oppe elevene kan følge hvis det blir vanskelig).

Avslutning

Samtale:

 • Hva var vanskelig?
 • Hvordan klarte dere å hjelpe hverandre?
 • Finnes det en annen måte å løse oppgaven på enn det man gjorde?
 • Hvorfor tror du at motivet er et hjerte?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Kan også brukes for å dele inn i grupper.
 • Bytte ut hjertet med andre figurer og farger.
 • Gjennomføre det på tvers av klasser på trinnet/skolen.

Elevene kan lage sitt eget puslespill med brikker. For eksempel 4 og 4.

Vedlegg 2 Samarbeid 2. trinn

Utskrift av treningsprogrammet

Samarbeid 2.trinn