Jeg kan samarbeide med andre i en gruppe

Innledning til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Samarbeid er viktig også i dannelsesperspektivet.

I møte med elevene skal du som lærer fremme samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Delmål

Jeg kan tilpasse meg felleskapet og ta hensyn til andre

Jeg kan følge instruksjoner og fullføre oppgaver

Jeg kan samarbeide med andre i en gruppe

Gjennomføring av aktiviteten

  • Introduksjon (presentasjon av mål, motivasjon, lærerstyrt)
  • Læreren deler barna opp i grupper på 3 – 5 elever.
  • Ha med ballonger nok til antall grupper.
  • Fortelle reglene for leken.

Aktivitet

  • Elevgruppene skal samarbeide om å holde ballongen i lufta uten at den faller i gulvet så lenge som mulig. Tell høyt hvor mange ganger ballongen «stusses» opp i lufta.
  • Elevene står i en ring og holder hverandre i hånden hele tiden. Dersom man slipper må man begynne på nytt.

Avslutning 

  • Samtal om hva som gjorde at man fikk til å samarbeide, og hva som var utfordrende. Det er viktig å legge vekt på begreper innenfor samarbeid.
  • I hvilke andre sammenhenger er det lurt å samarbeide?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Øke antall ballonger.

Øke antall personer i gruppene

Utskrift av treningsprogrammet

samarbeid 1. trinn