Jeg kan delta i aktiviteten sammen med de andre

Introduksjon til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Samarbeid er viktig også i dannelsesperspektivet.

I møte med elevene skal du som lærer fremme samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Tidsbruk 45 min.

Delmål

Jeg kan samarbeide med gruppa mi.

Jeg kan lytte til andres forslag.

Jeg kan delta i aktiviteten sammen med gruppa mi.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon 

 • Lærer viser frem et bilde av hva som skal bygges (tårn av marshmallows og sugerør).
 • Dersom du har begrenset tid kan det være lurt med en nedtellingsklokke på smartboard.

Aktivitet 

 • Hvor høyt klarer dere å bygge tårnet uten at det ramler?
 • Hvor pent klarer dere å bygge?

Avslutning 

 • Ta bilde av byggverket.
 • Presenterer byggverkene for hverandre.
 • Fortelle for de andre i klassen hvordan de klarte å bygge og samarbeide.
 • Hvis byggverket raser, prøve å forklare hvorfor det raste (hadde det med samarbeidet eller konstruksjonen å gjøre).

Ressurser og videre arbeid med temaet

 • Variere leken med begrenset tid og materialet.
 • Flette inn matematikk ved måling, konstruksjon, geometriske former.
 • Oppgave som kan brukes på fadderklasse samarbeid.

Utskrift av treningsprogrammet

samarbeid 3. trinn