Jeg kan følge instruksjoner og fullføre oppgaver

Introduksjon til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Samarbeid er viktig også i dannelsesperspektivet.

I møte med elevene skal du som lærer fremme samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Du trenger følgende utstyr: Kjegler. Bind til å ha foran øynene. Tråd til å binde to bein sammen. Diverse utstyr fra gymsalen til å lage en hinderløype.

Tidsbruk 45 minutter

Delmål

 • Jeg kan følge instruksjoner og fullføre oppgaver.
 • Jeg kan tilpasse meg fellesskapet og ta hensyn til andre.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon

Del klassen i to med to forskjellige aktiviteter.

 • To og to sammen.
 • Læreren har plassert kjegler tilfeldig innenfor et avgrenset område (ute/inne) for å lage en hinderløype der kjeglene skal være miner.

Aktivitet

Aktivitet 1:

 • En fra hvert par skal ha bind for øynene.
 • Den andre i paret skal lede den med bind for øynene gjennom minefeltet.
 • Eleven uten bind for øynene skal gi muntlige instruksjoner slik at den andre ikke tråkker på minene.
 • Øvelsen gjennomføres to ganger, slik at begge elever får sjanse til både å ha bind for øynene og være ledsager.

(øvelse tatt fra heftet: «Klasseledelse og relasjoner» av Robert Mjelde Flatås)

Aktivitet 2:

 • Paret skal stå ved siden av hverandre, og binde det ene beinet sammen. Så paret har tre bein til sammen.
 • Paret skal bevege seg gjennom en hinderløype uten at tråden ryker.

Avslutning 

 • Avslutte med å samle elevene.
 • Samtale om samarbeid. Hva hadde dette med samarbeid å gjøre? Hva var utfordrende? Hva var lett?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Prøve aktivitetene igjen, hvor de prøver å endre på det som var utfordrende sist.
 • Bytte bein.

Utskrift av treningsprogrammet

samarbeid 4. trinn