Jeg kan godta at andre har en annen mening enn meg selv.

Innledning til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Samarbeid er viktig også i dannelsesperspektivet.

I møte med elevene skal du som lærer fremme samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Skole og samfunn forutsetter samarbeid blant barn, unge og voksne. Det er viktig å kunne samarbeide med alle slags mennesker. Mange arbeidsoppgaver utføres i grupper. Leker og fellesaktiviteter utføres i grupper. Leker og fellesaktiviteter fremmer og utvikler et godt grunnlag for samarbeid.

Øvelsene fremmer glede, samarbeid og samhandling og ivaretar et likeverdig læringsmiljø. Alle er med, og alle blir verdsatt.

Delmål

Jeg godtar at andre har en annen mening enn meg, uten å komme i konflikt med dem som mener noe annet.

Gjennomføring av aktiviteten

Lærerstyrt innledning: I dag skal vi snakke om samarbeid. Lage en definisjon til samarbeid sammen med elevene.
– Definere ferdigheten
– Modellering av ferdigheten
– Etablere behov for ferdigheten

Aktivitet
1. Prat om ferdigheten som skal innlæres: Å godta at man er uenig!
Hva betyr det «å være uenig?»
Har noen av dere vært uenige noen gang? Hvordan var det?
Hva kan skje når man er uenig?
Hva kan være lurt å gjøre når man er uenig?
Hvilke følelser kan man ha når man er uenig?

2. Vis ferdigheten det skal øves på.
Be en elev fortelle deg at han liker fotball best. Si: «Ja, jeg liker håndball best. Det er mye tøffere!» Stopp der. Spør gruppen: «Er vi uenige?» «JA!»
«Gjør det noe at han liker fotball best og jeg håndball?» «NEI.» «Er det noe som er riktig?» «NEI!».
KONSTATER: «Ja, da liker du fotball best og jeg håndball!»

3. Vis motsatt atferd (hvis hensiktsmessig). Vi ønsker ikke å modellere uønsket atferd, men noen ganger må vi poengtere hva det vil si å ikke vise ferdigheten.
Be en elev fortelle at han liker fotball best. Si: «Er du helt teit? Fotball er en pinglesport, alle tøffinger spiller håndball! Hvis du ikke sier at du liker håndball best, får du ikke være venn med meg!»

4. Få elevene til å vise ferdighetene.
To elever står og diskuterer hvilket årstid som er best. Den ene synes sommeren er best, den andre at vinteren er best. Sier: «OK, da mener du at vinteren er best, og jeg at sommeren er best».

5. Alle øver på ferdigheten.
To og to: Øv på å være uenig, men med respekt og en hyggelig tone. Be elevene stille opp på to rekker mot hverandre. To og to skal diskutere. Den ene rekka liker pizza best, den andre taco.

Avslutning

Alle elevene på trinnet skal kunne lytte til andres meninger på en respektfull måte selv om de ikke er enige. Noen ganger er det vanskelig. Hva gjør vi da?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Samarbeid 7.trinn