Jeg kan lytte til hva andre har å si

Introduksjon til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Samarbeid er viktig også i dannelsesperspektivet.

I møte med elevene skal du som lærer fremme samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Skole og samfunn forutsetter samarbeid blant barn, unge og voksne. Det er viktig å kunne samarbeide med alle slags mennesker. Mange arbeidsoppgaver utføres i grupper. Leker og fellesaktiviteter utføres i grupper. Leker og fellesaktiviteter fremmer og utvikler et godt grunnlag for samarbeid.

Øvelsene fremmer glede, samarbeid og samhandling og ivaretar et likeverdig læringsmiljø. Alle er med, og alle blir verdsatt.

Delmål

Jeg kan lytte til hva andre har å si.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon
Lærerstyrt innledning: I dag skal vi snakke om samarbeid. Lage en definisjon til samarbeid sammen med elevene.
– Definere ferdigheten
– Modellering av ferdigheten
– Etablere behov for ferdigheten

Aktivitet
Spør om hvordan man ser ut når man lytter aktivt.
La barna vise det (Øynene på den som prater, ørene på stilk, nikke).
Les et kort eventyr og be barna lytte aktivt. Spør om detaljer fra eventyret.
2. Be en i klassen være med på et skuespill der hun forteller om noe hun liker, og du ikke hører etter (ser andre steder, fikler med andre ting, småprater med en elev osv.)
3. Spør eleven og klassen hvordan det opplevdes (kjedelig å fortelle hvis en ikke hører etter, blir usikker, mister interessen selv).
4. Så ber du eleven fortelle en gang til der du lytter aktivt. Be de andre elevene følge med på hva du gjør. Gjennomgå hva de så (øynene på fortelleren, nikk, smil osv.)
5. Sett elevene i tre-fire grupper med en «mikrofon». Den som har mikrofonen forteller om hva hun liker å gjøre i helgene. De andre lytter aktivt. Bytt forteller for hvert minutt.
6. To og to: En hvisker og en lager lytteører med hendene rundt ørene sine.

Avslutning

  • Hvorfor er det viktig å lytte
  • Når er det vanskelig å lytte?
  • Når er det lett å lytte?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Samarbeid 6.trinn