Jeg kan si/stå for det jeg mener på en respektfull måte.

Introduksjon til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Samarbeid er viktig også i dannelsesperspektivet.

I møte med elevene skal du som lærer fremme samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Skole og samfunn forutsetter samarbeid blant barn, unge og voksne. Det er viktig å kunne samarbeide med alle slags mennesker. Mange arbeidsoppgaver utføres i grupper. Leker og fellesaktiviteter utføres i grupper. Leker og fellesaktiviteter fremmer og utvikler et godt grunnlag for samarbeid.

Øvelsene fremmer glede, samarbeid og samhandling og ivaretar et likeverdig læringsmiljø. Alle er med, og alle blir verdsatt.

Tidsbruk 45 – 60 minutter

Delmål

Jeg kan si/stå for det jeg mener på en respektfull måte.

Gjennomføring av aktiviteten

Gjennomføring:

Introduksjon
Lærerstyrt innledning: I dag skal vi snakke om samarbeid. Lag en definisjon til samarbeid sammen med elevene.
– Definere ferdigheten
– Modellering av ferdigheten
– Etablere behov for ferdigheten

Aktivitet

Dramatiser: Fortell to versjoner av «ditt» synspunkt på lange ferier:
a. Sies litt strengt og myndig: «Jeg syns unger i dag har altfor lang sommerferie – de blir late og glemmer det de har lært!» Hvor mange er enig i dette?
b. Sies litt mildt og vennlig: «Mange barn har lite å gjøre om sommeren når foreldrene jobber. De kan kjede seg og lengte etter skolen. Derfor syns jeg de bør ha noe interessant å gjøre i ferien». Hvor mange er enig i dette?

Selv om jeg i begge skuespillene mente omtrent det samme: Hvordan opplevdes det i versjon 1? og versjon 2?

Fellesprat:
Hvorfor er det lurt å kunne fortelle det man mener? (Da vet de andre det, du vet at de andre vet det, de andre er ikke usikre på hva du mener).

3. Ta en runde med: Jeg liker…. fordi…. (Temaet kan være en artist, en idrettshelt, aktivitet, fag, person osv.)

4. Be elevene stå bak hverandre på en linje. «De som liker hester best, går til høyre, de som liker hunder går til venstre». Ta flere øvelser om «vinter-sommer», «Cola-Solo», «matte-norsk» osv.

Avslutning
– Hvorfor er samarbeid viktig?
– Hvorfor er det viktig å si sin mening og stå for den?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet:

Bygg spagettitårn:

Dette er en morsom samarbeidsoppgave som tvinger elevene til å snakke sammen og samarbeide for å finne de beste løsningene for å bygge det høyeste tårnet av Marshmallows og spagetti.

Formål: Samarbeid, ha det gøy, samtale om konstruksjoner

Utstyr: Marshmallows og spagetti/tannpirkere.

Utskrift av treningsprogrammet

Samarbeid 5.trinn