Jeg er utholdende i arbeid og samvær med andre

Innledning til læreren

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. (Udir)

Aktiviteten stimulerer elevenes arbeidsminne.

Tid: 60 minutter

Delmål

Jeg er utholdende i arbeid og samvær med andre.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

Vis elevene et bilde på Smartboard. Ikke si noe. Fjern bildet etter 30 sekunder. Spør så elevene om hva de så på bildet.
Eks. Hvilke former så vi på bildet? Var det noen like former?

Aktivitet:

«Kopier formene»

Lærer har forberedt mange figurkort/konkreter. Flere av hver figur/konkret. En tilfeldig valgt rekke av kort (eks 4 stk.) legges på en pult. Elevene står i kø. To elever av gangen skal forsøke å memorere kortene og legge tilsvarende kort på hver sin utvalgte jobbepult. Disse skal ikke kunne se på hverandre mens de plasserer kortene sine. De tar bilde av figurrekka si med iPad og viser denne til lærer. Den som får godkjent først, setter seg på plassen sin. Den andre må stille seg bakerst i køen igjen. Det er om å gjøre å klare oppgavene og få satt seg på plassen sin.

Avslutning:

  • Hva har du lært?
  • Var det lett å huske?
  • Var det lettest å huske formene eller fargene?
  • Gikk det greit å huske rekkefølgen?

 

 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Øv på «vitnebeskrivelse». Se på et bilde på Smartboard i en liten stund. Fjern bildet og be elevene beskrive vedkommende. Alternativt kan man avtale med en kollega som kommer inn i klasserommet for å gi en kort beskjed. Be elevene beskrive vedkommende etterpå.

  • Mastermind
  • Kims lek

Utskrift av treningsprogrammet

Sosemplan selvkontroll, 3. trinn