Jeg takler frustrasjon og sinne

Innledning til læreren

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. (Udir)

Denne timen forutsetter at klassen har jobbet med sinnekontroll, indre / ytre sinneutløsere i forkant. Det vil si å identifisere sinneutløsere, egne sinnesignaler og ta i bruk teknikker for å dempe og få kontroll.

Tid: 120 minutter

Delmål

Jeg takler frustrasjon og sinne.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

Repetisjon av begrepene indre og ytre sinneutløsere.

 • Eks. på indre sinneutløsere: sulten, sliten, trøtt, smerte.
 • Eks. på ytre sinneutløsere: krav fra andre, konflikt med andre, misforståelser, rekker ikke bussen.

Aktivitet:

Elevene lager bok om frustrasjon og sinne i Book Creator.

Kriterier:

 • Tre sider/punkter som handler om indre sinneutløsere og tilsvarende forslag på løsning/håndtering av disse.
 • Tre sider/punkter som handler om ytre sinneutløsere og tilsvarende forslag på løsning/håndtering av disse.
 • Bilder og tekst til hvert punkt. Legg gjerne på lydfiler og bruk gjerne Cartoonframes.

Bøkene vises fram på smartboard for klassen.

Avslutning:

Snakk om hvordan det var å jobbe med boka.

Når trenger man å kunne håndtere sinne og frustrasjon ellers i livet?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Elevene kan lage sosiale historier om håndtering av ulike følelser. (Se www.spiss.no)
 • Psykologisk førstehjelp av Solfrid Raknes, Gyldendal: Grønne og røde tanker
 • Filmen Pitbull Terje
 • Kjenne igjen hva som skjer i kroppen når du blir sint? Tegne en stor “ seigmann” og sette kryss (ART)
 • Temperaturmåler/ skala hvor du krysser av hvor sint du er.
 • Indre og ytre sinneutløsere (ART)

Utskrift av treningsprogrammet

Sosemplan selvkontroll, 4. trinn