Jeg kan finne alternativ til slåssing når jeg blir sint eller føler meg urettferdig behandlet

Innledning til læreren

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. (Udir)

Det er helt normalt å føle sinne og frustrasjon. Noen ganger kan slike følelser komme ut av kontroll og gi alvorlige konsekvenser. Hvis du f. eks blir sint, sier du kanskje noe til en annen slik at den personen blir sint. Hvordan kan vi be om hjelp eller hjelpe oss selv når vi kjenner slike følelser? La elevene snakke om i hvilke situasjoner de kan oppleve seg selv som sinte, triste, sjalu, slitne osv.

Tid: 2 skoletimer

Delmål

Jeg kan finne alternativ til slåssing når jeg blir sint eller føler meg urettferdig behandlet.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

(Hentet fra Det er mitt valg og Steg for steg)

Snakk med elevene og la elevene jobbe med læringsvenn/grupper.

Hvilke følelser kjenner vi til?

Finnes det positive følelser og negative følelser? Hva er forskjellen? Hvilke følelser liker vi best å kjenne på? I hvilke situasjoner møter vi de forskjellige følelsene?

Steg for steg

Se på bildet av Willy og Knut. (7.trinn. Del 3, leksjon 13):

Willy kommer ikke overens med Knut. I dag da Willy sto sammen med Knut i busskøen, snappet Knut lua hans og sa: «Så fin lue, kan jeg prøve den?» Willy har lyst til å slå ham.

 • Hvilke følelser tror dere Willy føler?
 • Hvordan kan dere se det?
 • Hva kan han gjøre for å roe seg ned?
 • Hva kan skje om Willy begynner å slåss med Knut?
 • Hva kan Willy gjøre?

Konkretisering:

Del klassen i to grupper. Gi hver gruppe et papir. Den ene gruppens oppgave er å finne ideer om hvordan vi sammen med en annen kan gjøre følelsen lettere å håndtere. F. eks ved å snakke om eller gjøre noe annet (spille fotball, gå på kino, le sammen).

Den andre gruppen skal finne ideer om hvordan vi kan håndtere følelsen bedre alene (løpe, sparke en ball hardt osv.). Gi hver gruppe fem minutter på å diskutere og finne alternativ før dere tar det i plenum.

La hver gruppe lage en plakat med metoder eller alternativ for å unngå en slåsskamp f. eks:

 1. Ro deg ned.
 2. Tenk over hva som kan skje hvis dere begynner å slåss.
 3. Si til personen hva du føler og hva du ønsker.

La elevene jobbe individuelt med arbeidsarket «Vulkanutbrudd», se vedlegg 1. Be dem nevne situasjoner som fremkaller sinne og stress hos dem selv. Arbeidsarket viser to alternativer: en positiv måte å gi utløp for følelsene sine og en negativ.

Avslutning av timen:

Bruk av padlet/menti/post it-lapper og lignende

«Hva kan du gjøre for å vise følelsene dine på en åpen og ærlig måte?»

«Hvorfor er det lurt å kjenne til lure måter å håndtere sinte følelser på?»

«Hvordan kan du bruke det du har lært og jobbet med i dag?»

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Eksempler på rollespill som elevene kan jobbe med:

 • En eldre gutt i nabolaget er stadig etter deg.
 • En elev dytter til deg flere ganger og sier han vil slåss.
 • En elev tar ting fra pulten din uten å spørre.
 • En elev dytter deg ut av køen.
 • En elev beskylder deg for noe som ikke er din feil.

Utskrift av treningsprogrammet

Selvkontroll 7.trinn