Jeg kan uttrykke egne behov og har selvinnsikt

Innledning til læreren

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. (Udir)

Tid: 1-2 skoletimer

Delmål

Jeg kan uttrykke egne behov og har selvinnsikt. Elevene kan fremme en klage på en bestemt og positivt selvhevdende måte. Elevene kan finne alternative, hensiktsmessige måter å besvare en klage på.

  • Jeg kan forholde meg til kritikk.
  • Jeg kan akseptere konsekvenser.
  • Jeg kan forholde meg til skuffelser.
  • Jeg kan forholde meg til beskyldninger.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

(Hentet fra Steg for steg)

Snakk med elevene (eventuelt kan elevene snakke sammen i grupper eller med læringsvenn):

Har du opplevd å få høre noe om deg selv som du tenker var urettferdig?

Hvilke følelser hadde du da?

Hvordan reagerte du?

Kunne det ha blitt sagt på en annen måte?

Hva tror du hadde skjedd da?

Har du noen gang sagt noe til andre som du angrer på?

Ser du en annen måte du kunne ha sagt det på?

Lag et tankekart med følelsene du tenker man kan føle når noen sier noe urettferdig til deg?

Konkretisering:

Formål: For å få utløp for negative følelser.

Utstyr: Små lapper og en større pose som ikke er gjennomsiktig.

Alle kan kjenne på at det er noe de ikke liker eller er misfornøyd med. Skrive en eller flere «dritt-ting» på hver lapp. Brett og putt i en stor pose som læreren har merket med Drittsekken. Når alle har skrevet det de vil, knytter læreren sammen posen og makulerer den. Ingen skal åpne å se. Om noen har lyst til å fortelle hva de har skrevet så er det rom for det.

Rollespill:

Elevene står sammen i grupper på tre. De skal prøve ulike måter å si fra til medelevene sine på.

Eksempler på hva elevene kan snakke om:

  • Din beste venn vil ikke at du skal ha andre venner.
  • Din innetid er tidligere enn innetiden til vennene dine.
  • En venn holder en annen venn av deg utenfor.
  • En venn skryter stadig av at han/hun er bedre enn alle andre.

Avslutning av timen:

Elevene lager tankekart: Hva er lurt å si om dere er uenige med noen?

Bruk av padlet/menti/post it-lapper o.l.

Skriv minst en ting hver som er lurt å si når du er uenig med noen.

Skriv minst en ting hver om hva som er lurt å si eller gjøre for å unngå krangling.

Utskrift av treningsprogrammet

Selvkontroll 6.trinn