Jeg ignorerer forstyrrelser

Innledning til læreren

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. (Udir)

Det skjer mye inne i et klasserom, og små barn lar seg lett distrahere.

I denne aktiviteten trener de på å ha fokus på egne oppgaver. Det er viktig at de klarer å konsentrere seg og ikke la seg forstyrre av andre ting som skjer.

Tid: 30 minutter

Delmål

Jeg ignorerer forstyrrelser.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon: 

Snakk med elevene om hva en forstyrrelse kan være. Å overse en forstyrrelse innebær at man ser en annen vei og ser uinteressert ut.

Aktivitet:

Gjør en avtale med en kollega om at hans/hennes elever skal gå forbi din klasseromsdør. La døra være åpen. Elevene i ditt rom skal overse forstyrrelsen på gangen. (Fra Steg for Steg, leksjon 6 , del 2 s. 163)

 

 

Avslutning:

 

Snakk med elevene om situasjonen etterpå.

  • Var det forstyrrende?
  • Hvordan håndterte dere den enkelte forstyrrelsen?
  • Hvordan er det hensiktsmessig å handle i denne situasjonen?
  • Når trenger man å kunne håndtere forstyrrelser ellers i livet?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

  • La elevene lage flere rollespill om å overse forstyrrelser.

Den ene skal forstyrre og den andre skal ikke la seg forstyrre. Snakk med elevene om hva de skal gjøre når de ikke vil bli forstyrret. Dette kommer litt an på i hvilken situasjon de ikke skal la seg forstyrre. Kanskje må de gjøre slik som i leksjonen, kanskje må de bruke «jeg»-budskap. Hva skal den som forstyrrer gjøre når de forstår at andre ikke vil forstyrres? (Fra Steg for steg leksjon 6.)

  • Lærer modellerer galt og riktig med etterfølgende samtale.

Utskrift av treningsprogrammet

Sosemplan selvkontroll, 2. trinn