Jeg venter på tur i klasserommet og i utelek

Innledning til læreren

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. (Udir)

Dette er en aktivitet hvor vi trener en viktig ferdighet på en morsom måte, og som viser hvor viktig det er å vente på tur. Eleven får brukt hele kroppen. Dette er noe vi kan gjøre både ute og inne.

Tid: 45 minutter

Delmål

Jeg venter på tur i klasserommet og i utelek.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon :

Fortell elevene at de nå skal være med på hinderløypelotto. Forklar prinsippet og hva det skal øves på. Eks. Vente på tur, lytte, følge med, bevegelse ol. Ha fokus på at det er både morsomt og at man lærer noe/repeterer læring.

Aktivitet:

Fysisk aktiv læring. Hinderløypelotto. Passer ute og inne. Memory-kort der det skal matches ord og bilde. Forslag om 4 kort pr. elev/elevpar. Hel klasse, i par, eller halv klasse. Samle alle elevene på en side av rommet. Elevene får 4 kort hver eller 4 kort pr. elevpar med et bilde på. Elevene setter seg ned på gulvet med sine kort foran seg. Det er en enkel hinderløype mellom elevene og den andre siden av rommet. (over, under, rundt, hoppe, balansere osv.) Matchende kort (med ord) ligger på den andre siden av rommet med bildesiden ned. En elev/elevpar starter med å bevege seg gjennom hinderløypa. Den/de trekker et kort som de tar med seg tilbake gjennom hinderløypa. Eleven/elevene forteller og viser hva kortet inneholder. Den eleven/elevparet som har det kortet som passer til det hentede kortet sier ifra og mottar kortet. Den/de har nå fått et par, og det er deres tur til å hente et nytt kort. Fortsett til alle kort er hentet. Vinner er den/de som får alle fire parene sine først.

Avslutning:

Snakk om «tap og vinn med samme sinn».

Ble det lenge å vente?

Hvorfor er det lurt å trene på å vente på tur?

Når trenger man denne ferdigheten ellers i livet?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Denne aktiviteten kan innlemme mange fagområder, og tilpasses enkelt elevenes ferdigheter og faglige nivå.

Bruke en vanlig kortstokk med store kort.

Utskrift av treningsprogrammet

Sosemplan selvkontroll, 1. trinn