Forståelse av aggresjon som begrep

Det er viktig å forstå forskjellen på sinne og aggresjon.

Sinne er en følelse, en helt normal følelse å ha. Det som er viktig, er hvordan vi håndterer følelsen.

Aggresjon kan forklares med negative handlinger og intensjon. Det dreier seg også om følelser, og følelsen er etterfulgt av en negativ handling der det ligger en intensjon bak. I barnehagen velger vi å se bort fra intensjon, fordi det er vanskelig å vite om barnet forstår hvordan de negative handlingene skader den andre.

Sinne og frustrasjon kan ofte være forløperen til aggresjon. Det er lov å være sint, men det er ikke lov å gjøre negative handlinger. Vi som voksne må vite hvilke handlinger som er sosialt aksepterte og ikke, og hjelpe barnet til å omlære den negative atferden slik at barnet blir i stand til å kontrollere og regulere atferden sin.

Det finnes to former for aggresjon:

Reaktiv aggresjon

 • Oppstår som en reaksjon på noe
 • Noe skaper frustrasjon/provokasjon
  • Hva var det barnet ønsket og ikke fikk?
  • Hva var det barnet ville, men ikke klarte?
  • Hvorfor følte det seg truet? Ble barnet redd?
  • Hva var det barnet ikke ville gi fra seg?
 • Den negative handlingen kommer i etterkant av følelsen. Den drives av frustrasjoner over målblokkering.

Reaktiv aggresjon er høyest når barnet er ca 3 år. Forskeren Richart Tremblay (2006) er opptatt av å avlære negative handlinger i tidlig alder. Da er virkningen størst.

Proaktiv aggresjon

 • Barnet bruker sinte følelser og negative handlinger for å oppnå en gevinst eller belønning i etterkant av aggresjonen. Det er belønningen/gevinsten som er drivkraften.
 • Barnet bruker proaktiv aggresjon som en metode for å få noe det ønsker eller vil ha (for eksempel få makt og status i barnegruppa, på handletur i butikken)
 • Når barnet oppnår det den ønsker ved denne atferden, vil dette forsterke atferden slik at barnet bruker samme atferd i lignende situasjoner. Det skaper en ond sirkel.

Man kan se eksempler på atferd som faller inn under definisjonen av proaktiv aggresjon allerede i 4-5 års alderen.

 

 

Videoer

Vennskap mot mobbing

De gode relasjonene - om læringsmiljøet i barnehagen