SIP-modellen

Et hovedtema i SIP-modellen er å beskrive og forstå barns sosiale kognisjon i kommunikasjon med andre, og hvilke faktorer som påvirker denne. Kognisjon er et fellesord som kan handle om prosesser som persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsning.

Modellen hjelper oss til å beskrive og forstå barns tilpasning til andre. Den beskriver hvordan kommunikasjon gjennom kompliserte kommunikasjonsprosesser påvirker hjernen. Hele modellen handler om hvordan en hjerne virker, og en sip-model er på et vis «inne i hjernen» til en person. Gjennom sip-modellen kan vi forstå hvorfor noen barn utfører negative handlinger, og hjelpe barnet med å lagre gode opplevelser og minner i databasen, slik at det blir best mulig rustet for livet.

Du finner nærmere forklaring av SIP-modellen i videoen «Hvordan forebygge og redusere mobbing» nedenfor (NB! Starter 20 min ut i videoen) og under «Nyttige dokumenter til nedlasting» nedenfor.

Videoer

Uis v/Pål Roland: SIP-modellen (starter 20.00 ut i filmen)

UiS v/Svanaug Lunde: Modell for å forklare emosjonsutvikling og emosjonsregulering

UiA v/Ingrid Lund - Barn og unges atferd er et språk som må leses av voksne