Fixsen – rammeverk for implementering

Fixsens (2005) modell gir en god forståelse av hva som skjer i implementeringsprosesser. For nærmere forklaring av modellen, se video av Pål Roland eller dokumentet "Implementeringsveileder" nedenfor.

«We do not learn from doing. We learn from reflecting on doing»

John Dewey

Fixen sin modell forklarer suksessfaktorer for å lykkes med implementeringsarbeid. Filmen er fin å bruke i barnehagen som hjelp og støtte til å forklare kompliserte modeller til personalet og til å starte gode, faglige refleksjoner. Dette er som bensin på implementeringsdriveren!