Fixsen – rammeverk for implementering

Fixsens (2005) modell gir en god forståelse av hva som skjer i implementeringsprosesser.

Fixen sin modell forklarer suksessfaktorer for å lykkes med implementeringsarbeid. Filmen er fin å bruke i barnehagen som hjelp og støtte til å forklare kompliserte modeller til personalet og til å starte gode, faglige refleksjoner. Dette er som bensin på implementeringsdriveren!