Kapasitetsbygging

Kapasitet representerer en type kraft hos personalet i form av kunnskap, ferdigheter, motivasjon og verdier som er viktige for å få til endring og utvikling av organisasjonen.

Kapasitet eksisterer på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Kapasitetsbygging handler om å involvere og ansvarliggjøre personalet i endrings- og utviklingsprosesser.