Introduksjon til Være Sammen

Være sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

Det har en allmenpedagogisk tilnærming, og er ikke et program i tradisjonell forstand. Det dreier seg om implementering av grunnleggende holdninger i barnehagen. Være Sammen har et særlig fokus på den varme og grensesettende voksne (den autoritative voksenrollen) og bedre samhandling mellom barnet og den voksne.

Være Sammen stimulerer til refleksjon og en filosofisk innstilling til temaene som berøres, slik at gode holdninger utvikles hos både voksne og barn. «Løveloven» gir en tydelig og forpliktende ramme for hvordan barn og voksne skal ha det sammen.

 

Regnbueløvens fantastiske brøl - Forestilling basert på boken med samme tittel - fra Være Sammen, spilt for barnehagebarn i Drammens teater