Banking time

Den voksnes kvalitetstid i samvær med ett eller noen få barn

Banking time dreier seg om lystbetont tid sammen med barnet, der målet er å styrke relasjonen, varmen og de følelsesmessige båndene mellom barnet og den voksne. Målet er å fylle barnets konto med gode opplevelser slik at barnet er trygt nok på deg til at du kan sette grenser ved behov. Det er det første og mest sentrale tiltaket når barn viser utfordrende eller avvisende atferd.

Disse stundene kan hjelpe den voksne til å utvikle et mer åpent og positivt syn på barnet. Barnet får gode opplevelser sammen med den voksne. Relasjoner bygges. Gjensidigheten styrkes.

 

Hvordan gjennomføre banking time

  • Skape/etablere arenaer for å for kontakt med barnet
  • Ta barnets perspektiv
  • Oppmuntre, understøtte og vise interesse
  • Ikke tolke og vurdere, men stille spørsmål
  • Gjenta aktiviteten, uavhengig av atferd
  • Ikke belønning eller sanksjon
  • Utnytte muligheter for spontan banking time; naturlige hverdagssituasjoner som bleieskift, av- og påkledning, lek, når det er få barn igjen før hentetid

 

Den voksne må

  • Skape gylne øyeblikk – etablere en varm atmosfære
  • Utøve banking time bevisst for å fylle opp «banken» til barnet
  • Se det i et langsiktig perspektiv

 

Eksempler på banking time i barnehagen

1)      Du har barn som du vet at har behov for banking time, men du har ikke anledning til å sette av en-til-en tid til dette barnet. Lag en liten gruppe rundt barnet med noe som du vet at barnet er opptatt av. Ta ansvar for å skape en god atmosfære, støtt barnet i forhold til medvirkning og mestring. Det du som voksen er opptatt av i forhold til det ene barnet, det «spiller du ut» til de andre barna. Du bygger gode relasjoner voksen-barn og barn-barn.

2)      Barnehagen skal snart stenge for dagen og du og barnet/barna finner en felles bok som dere kan lese i ro og mak i sofaen.

 

Nyttige dokumenter til nedlasting

Nyttige lenker