De gode relasjonene og barns behov for tilknytning

Det tidlige samspillet mellom barnet og omsorgspersoner regnes som grunnleggende for alle senere relasjoner barnet inngår i.

Den tidlige tilknytningen danner grunnlag for barnets senere evner til å knytte seg til andre og inngå i relasjoner med andre. Trygghetssirkelen beskriver den voksnes ansvar i barnets veksel mellom behov for oppmuntring og støtte til å utforske, og behov for å komme tilbake og bli tatt i mot i sin følelsesmessige tilstand.

Videoer

UiS: De gode relasjonene - om læringsmiljøet i barnehagen

folkOm: Verdens vanskeligste oppgave

Samspillssirkler

Læringsmiljøsenteret i Stavanger: De yngste i barnehagen