Voksenstiler

Voksenstil er et annet ord for væremåte eller oppførsel, og handler om hvordan vi vanligvis oppfører oss eller reagerer i møte med barn. Være Sammen tar utgangspunkt i en mye brukt modell som først ble lansert av Diana Baumrind i 1991. Forskning over mange år har vist at en autoritativ voksenstil, med en kombinasjon av innlevelse fra varme voksne og tydelige grenser, er den beste måten å støtte barnets utvikling på. Holdninger og bevissthet rundt egen voksenstil gjør at vi i større grad utøver den autoritative voksenstilen – også i utfordrende situasjoner.

 

Relasjonskrysset består av to dimensjoner – relasjonsakse og kontrollakse.

Hvordan er vi som voksne i møte med barnet?

Bygge relasjon – relasjonsaksen:
1. Sensitiv i kommunikasjonen. Tune seg inn
2. Ta andres perspektiv. Høy sosial kompetanse
3. Skape god stemning med blikk og vennlig stemme

Stille krav – kontrollaksen:
1. Kravet må være relevant for situasjonen
2. Er det sosialt akseptert det du holder på med?
3. Balansert makt. Vi voksne har enorm definisjonsmakt. Viktig at vi ikke utnytter maken vår og er bevisst på håndteringen.

 

Autoritativ voksenstil

Den autoritative voksenstilen er et grunnleggende prinsipp i Være Sammen. Det betyr at denne voksenstilen skal utgjøre en viktig del av barnehagens pedagogiske plattform og de ansattes felles forståelse.

Den autoritative voksne bygger en positiv relasjon med barna og mestrer balansen mellom varme og kontroll. Den voksne ser barnets perspektiv og har medvirkning i fokus. Krav settes ut fra barnets forutsetninger, og den voksne utøver positiv grensesetting. Voksenstilen er preget av varme og respekt for barnet.

Vær autoritativ ved å:

 • Være anerkjennende
 • Være sensitiv
 • Ta barnets perspektiv
 • Ta ansvar for relasjonen
 • Bruke banking time
 • Tenke på barnets medvirkning
 • Være tydelig
 • Forklare grensene du setter for barnet
 • Hjelpe barnet å forstå og sette ord på sine følelser
 • Være konsekvent
 • Ha rutiner

Finn balansen mellom varme og kontroll. Gi trygghet og gode rammer. Vær en forutsigbar voksen.

Autoritær voksenstil

Den autoritære voksenstilen er preget av de voksnes behov for å ha kontroll over barnet og sette klare rammer for barnets atferd. Utøvelse av denne voksenstilen tar lite hensyn til barnets perspektiv og medvirkning. Dette gir en negativ konsekvens for relasjonsbyggingen. Det skaper en ubalanse mellom den voksnes fokus på kontroll og den varme relasjonen.
En slik voksenstil kan gi grunnlag for økt aggresjon og motstand hos barnet. Les mer om de ulike aggresjonsformene her.

Bli mer autoritativ ved å:

 • Gi mer nærhet og varme
 • Støtte barnets gode sider
 • Gi bekreftelse og positiv tilbakemelding
 • Sette grenser ved å gi positive alternativer
 • Veiledning fremfor korrigering
 • Tilpasse krav og kontroll til barnets modenhet
 • Husk at alle barn gjør så godt de kan ut fra sine forutsetninger

Gi mer nærhet. Støtt barnets gode sider. Vær barnets veileder.

Ettergivende voksenstil

Denne voksenstilen kjennetegnes ved at man er høy på varme og støttende atferd, men lav på krav og kontroll når dette trengs. En ettergivende voksenstil kan skape uro og utrygghet, og føre til at barnet kan få en utprøvende atferd som kan oppleves som utfordrende.

Bli mer autoritativ ved å:

 • Være en tydelig leder
 • Sette grenser
 • Ha tydelige rutiner og regler
 • Følge opp og være konsekvent
 • Gi barnet utfordringer
 • Lære barnet å vente
 • Tilpasse krav og kontroll til barnets modenhet

Bli flink til å sette grenser. Gi barnet utfordringer. Lær barnet å vente.

Forsømmende voksenstil

Den forsømmende voksne viser i liten grad interesse for positiv relasjonsbygging til barnet og er også svakt til stede i barnets tilværelse med normer, krav og forventninger. Den voksne er i mindre grad opptatt av hvordan barnet har det eller hva barnet gjør.

En slik voksenstil kan få svært store konsekvenser for barnet senere under oppveksten og ellers i livet. Denne voksenstilen forbindes med omsorgssvikt.

Bli mer autoritativ ved å:

 • Vise barnet at det er viktig for deg
 • Øve deg på å forstå hva barnet trenger
 • Gi barnet utfordringer og støtte

Videoer

UiS v/Pål Roland: Ulike oppdragelsesstiler

Webinar med Ingrid Lund: Livsmestring og helse