Lek – for livet!

Hovedmålet i økonomiplanen 2018–2021 er at barnehagene utvikler barnas kompetansegrunnmur i tråd med ambisjonene i Læringsløp Drammen.

19 av barnehagene i Drammen deltok i forskningsprosjektet Lekbasert læring i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Det ble undersøkt om et helt nytt lekbasert førskoleopplegg på 8 timer i uka for femåringene kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Gjennom lekbasert læring ønsket vi å styrke kvalitetsarbeidet i barnehagen. Dette har skjedd på barnehagens premisser hvor lek og læring har vært i sentrum. Drammens deltakelse i forskningsprosjektet er nå avsluttet.

Stoltenbergutvalget: NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring, foreslår en kommunal plikt til å tilby førskoleopplegg med minst fem timer lekbaserte læringsaktiviteter i uken for alle femåringer.

På bakgrunn av dette, har vi utviklet et felles førskoleopplegg for Drammensbarnehagene der man tar det beste fra det som allerede gjøres/finnes i barnehagene og det beste fra forskningsprosjektet Lekbasert læring og tilpasser til lokale forhold.