Relasjonsveiledning basert på Marte Meo-metoden

Målgruppe

Ledere i barnehage og skole i Drammen kommune

Mål

 • Spesialisere ledere til å bli relasjonsveiledere i barnehage og skole
 • Øke deltakernes relasjonskompetanse
 • Istandsette lederne til å veilede ved bruk av videoopptak og videoanalyse basert på Marte Meos spesifikke videoanalyse og aktuell forskning
 • Tilegne seg teknisk kunnskap om bruk av film som veiledningsverktøy

Innhold

Den voksenes relasjonskompetanse er av avgjørende betydning for barn og unges læring og trivsel. Den positive relasjonen utvikles når den voksne i situasjonen støtter barnet/eleven der de er.

Relasjonsveileder filmer og analyserer filmene fra avdelingen/klasserommet for å bli kjent med hvilke elementer i samspillet med barnet/eleven som er utviklingsstøttende. Den voksne som blir filmet, får gjennom videoanalyse og refleksjon, der veileder støtter, økt selvinnsikt om seg selv som ”leder” ved å se hva som fungerer godt i møte med barnet/eleven.

En voksen som forstår og bruker sin relasjonskompetanse i møtet med barnet/eleven kan i større grad bidra til økt leke- og læringsmuligheter for barnet/eleven.

Organisering

 • Spesialiseringen foregår i grupper av maks fem deltakere
 • Utdanningens varighet er 2 år. Deltakere og veileder møtes annenhver uke de to første månedene, deretter hver tredje uke (ca. 100 timer totalt med veiledning)
 • Hver leder skal filme og veilede fem ansatte, og alle fem prosesser skal beskrives (prosessbeskrivelser)
 • Spesialiseringen avsluttes med en redigert sertifiseringfilm, som skal godkjennes av Superviser før spesialisering
 • Ved gjennomført spesialisering tildeles et kursbevis

Forpliktelse

 • Etter gjennomført og godkjent spesialisering forventes det at metoden blir aktivt brukt som lederverktøy i egen virksomhet
 • Delta i et oppfølgingsnettverk der supervisere har et ansvar for å følge opp spesialiserte veiledere
 • Bruke metoden i andre undervisnings- og samspillssituasjoner i barnehage og skole
 • Alle må være godt forberedt til veiledningsøktene basert på de oppgavene som gis fra Superviser
 • Bruke sjekklista for veiledning (12-punktslista)

Litteratur

”Trygg klasseledelse – i dialog med elevene” av Sissel Holten

Kontaktinformasjon

Ole Magnus Hetland – ole.magnus.hetland@drmk.no – telefon: 93414362

Monica Søhus – monica.kristel.sohus@drmk.no – telefon: 91385095

Nyttige dokumenter til nedlasting