Tema: Modeller og verktøy

Mentalisering

Mentalisering handler om å se seg selv utenfra og forsøke å titte inn i andres sinn. Mentalisering er å tenke på hvordan folk har det, altså hvilke tanker og følelser som kan forklare deres handlinger.

Å ha det bra

Denne økta handler om å reflektere sammen over hva det vil si å ha det bra (små og store hverdagsgleder). Elevene skal lære at det er normalt at livet går opp og ned. Elevene skal vite noe om hvordan de kan være en god venn for seg selv og andre. Dette handler om livsmestring!

Seksuell identitet

Forslag til eksterne samarbeidspartnere: Skeiv Verden, Skeiv Ungdom, Helsesøster, Helsestasjon for Ungdom

Ny på skolen

Å starte opp på videregående er tøft for mange. Elevene oppfordres til å velge ut fra egne interesser, og ikke tenke på hva venner skal. De kan dermed risikere at de ikke kjenner så mange i klassen eller på skolen. Dette kan være utrygt for mange, og det er viktig at de er bevisste på dette i forkant. Det kan også være en gylden mulighet til å endre rolle i en gruppe, -for eksempel fra klovnen til den mer seriøse.

Digitale spor

Internett og nettbruk er en viktig del av mange barn og unges liv, og en kilde til blant annet læring, kreativitet og samhandling med andre mennesker. Likevel er det alt for mange barn og unge som opplever uønskede hendelser på nett - og de er ikke er godt nok rustet for å håndtere det.

Veikart

Hensikten med opplegget er at elevene skal sette seg mål, men samtidig at de selv må definere hvordan de skal nå målet

Kroppsspråk

Kroppsspråket vårt sier mer enn tusen ord Varighet: 1 – 3 skoletimer (rollespilloppgaven kan ta lang tid, og det bør settes av nok tid så det er nok av rom for refleksjon og diskusjon)