Arbeidslivet

Et samarbeid med lokalt arbeidsliv kan gi mange fordeler for barn i barnehager og elevene på en skole. Her er tre måter et slikt samarbeid kan være bygd opp på:

  1. Barn/ungdom får kjennskap til å drive sosialt entreprenørskap

I Læringsløp Drammen står det at det vil bli større etterspørsel etter entreprenørskapsånd, innovasjon og kreativitet i fremtiden. Hvordan trener man opp disse ferdighetene? Hvordan får man barn og ungdom til å ta tak i små og store samfunnsproblemer, finne nye løsninger og skape positive endringer for lokalsamfunnet og kanskje hele planeten? Det globale nettverket for sosiale entreprenører, Ashoka, mener at det er viktig å trene på disse ferdighetene for å bli en sosial entreprenør: Kreativitet, lagarbeid, ledelse og thoughtfulness (en blanding av omtanke og kritisk tenking). Undervisningsopplegg i barnehage og skole som med disse elementene i seg, trenger samarbeidspartnere fra arbeidslivet for å gjøre oppleggene mer spennende, virkelighetsnære og relevante. Slike opplegg kan knytte nabobedriften, foreldrenes arbeidsplass eller en arbeidsplass i Drammen kommune enda tettere opp mot barnehage og skole. Det vil gi en vinn-vinn situasjon. Barn eller ungdommer får verdifull trening i entreprenørskapsånd, mens representantene fra arbeidslivet får noen nye spennende innspill om løsninger på utfordringer som de står ovenfor i fremtiden.

  1. Barn/ungdom oppnår kompetanse ved å samarbeide tett med arbeidslivet

Man trenger ikke ha entreprenørskap som hovedområde i et samarbeid med arbeidslivet. I arbeidslivet er det kompetente mennesker som kan bidra positivt inn i læringen for barn og unge. Det kan skje enten i barnehage eller skole, eller ute på en arbeidsplass. Et godt skole-arbeidslivsprosjekt kjennetegnes ved at det er forankret i rammeplanen i barnehagen eller i skolens læringsplan. Det finnes vel ingen som er bedre enn en kokk til å forklare om sammensetningen av sunne måltider? En forfatter kan dele hvordan man skaper en spennende tekst, og en ingeniør kan sette i gang spennende forskning på noe innenfor et spesialområde. Både de ansatte i barnehage og skole og brukerne trenger innspill og inspirerende påfyll fra eksperter. Det kan man få ved et samarbeid med arbeidslivet.

  1. Barn/ungdom opplever relevante møter med arbeidslivet – som en del av karriereveiledningen (utdanning- og yrkesveiledningen)

For å kunne ta gode valg for fremtidig utdannings- og yrkesvalg, er det klokt å få erfaringer med ulike typer yrker. Det får man ved entreprenørskapsarbeid, et tett samarbeid med arbeidslivet men også ved ulike hospiteringsordninger og besøk på arbeidsplasser. Det kan gi barn og ungdom kan gi et godt inntrykk av hvordan arbeidslivet er.  På ungdomstrinnet praktiseres det både jobbskygging (følge et familiemedlem en dag på jobben) og arbeidsuke (være utplassert på en arbeidsplass i en uke). Noen elever på ungdomstrinnet kan også ha deler av grunnskoleopplæringen sin ute på en arbeidsplass, i et tett samarbeid med foreldre/foresatte og en arbeidsplass. Disse tidligere møtene med arbeidslivet kan gi motivasjon og mestringsopplevelser som igjen kan være positivt inn i den vanlige skolehverdagen.

Eksempler på samarbeidsarenaer

Under vil du kunne se eksempler og linker på samarbeidsarenaer med arbeidslivet

Arbeidsuke på 9. trinn

Her er et eksempel på informasjonsbrev til elever og foresatte om arbeidsuken. Info brev arbeidsuke – 9. trinn

Ungt Entreprenørskap

Her finner du informasjon om Ungt Entreprenørskap 

 

Å sette bo – samarbeid med DnB om personlig økonomi og bank

Å sette bo – samarbeid med DnB om personlig økonomi og bank

Her finner du ekempel på hvordan man kan arbeide med  Å sette bo 10 trinn 2017

 

Frivillighetsbørs – for å knytte til seg samarbeidspartnere

Frivillighetsbørs –  er en arena for å knytte til seg samarbeidspartnere. Her finner du mer informasjon om  Frivillighetsbørsen

 

Samarbeid barnehage-eldresenter

Samarbeid barnehage-eldresenter, se et eksempel her