Frivillighet

I et lokalsamfunn er det mange organisasjoner som er basert rundt frivillig arbeid. Det er en klar sammenheng mellom befolkningens helsetilstand, utbredelse av frivillig virksomhet og kulturtilbudene i et lokalsamfunn (Kulturutredningen 2014, NOU 2013, 4). Så også for barn og ungdom. At barn og ungdom har noe spennende å finne på i fritiden, gir dem et ekstra fellesskap, positive aktiviteter og dermed mer energi i hverdagen.

På disse fritidsarenaene, eller mestringsarenaene, er det svært viktig at de møter voksne ledere som har et verdisyn som er i tråd med barnehagen- og skolens verdisyn. Da kan mange gode krefter spille på lag til lokalsamfunnets beste. I et slikt samfunn vil det være flere som kan håndtere vanskelige konflikter som oppstår, mindre utenforskap og mindre mobbing. I tillegg vil foreldrene bli kjent med hverandre på idrettsarenaer, i konsertsaler eller på andre møteplasser der lokalsamfunnets innbyggere deltar. Det vil gjøre det enklere for dem å ta kontakt med hverandre om noe oppstår.

For at barn og ungdom i Drammen kommune skal ha noe meningsfullt å gjøre i fritiden, må skolen legge forholdene til rette for å belyse de ulike mulighetene. Det kan gjøres ved et utstrakt samarbeid, eller det kan gjøres ved enkle rutiner for informasjon til barn, ungdom og deres foresatte.

Under har vi samlet noen eksempler på samarbeid og tiltak fra frivilligheten som er med på å skape trygge lokalsamfunn.  

Tilbud innen kultur

 

Ideelle organisasjoner / stiftelser

 • Skattekammeret –  gratis utlån av sportsutstyr i Drammen, Kirkens Bymisjon
 • Barnas Stasjon er et gratis tilbud fra Blå Kors til småbarnsfamilier (0-8 år og gravide)
 • Friminuttet – Kirkens Bymisjons tilbud om leksehjelp, aktiviteter og et måltid
 • Frelsesarmeens omsorgssenter gir leksehjelp, lekegruppe, kvinnegruppe og flere andre sosiale tilbud
 • Rett Fram Opplevelser og RFO-kollektivet er en møteplass der alle er velkomne. Det arrangeres gratis aktiviteter, hjelp til bursdagsfeiringer og ferier. De har et eget profesjonelt lydstudio og holder mange forskjellige kurs.
 • Fellesverket – aktivitetshus for ungdom med leksehjelp, gratis mat, workshops og aktiviteter i regi av Drammen Røde Kors
 • Forandringshuset gir rom for barn og unge menneskers liv og engasjement og tilbyr mange forskjellige aktiviteter
 • Sisterhood Jentegrupper fra 7. klasse, Drammen Sanitetsforening

Idrettslag

 • Her finner du mer informasjon om Blåtimen – et samarbeid mellom Drammen Kommune og SIF
 • Her finner du informasjon om Drammen Ballklubb sitt prosjekt – E-sport

 

Sosialt entreprenørskap

 • På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid