Utvikling av sosiale ferdigheter

Teorigrunnlaget til Gresham og Elliot ligger til grunn for utvikling av sosiale ferdigheter. Gresham og Elliot beskriver syv grunnleggende ferdigheter: Empati, positiv selvhevdelse, selvkontroll, ansvar, samarbeid, kommunikasjon og inkludering. I tillegg har vi valgt å ha med emosjonell kompetanse som fokuserer på utvikling av et positivt selvbilde og regulering av følelser.