Ansvarlighet

Kunne opptre i tråd med regler og forventninger i et lærende fellesskap

Barnehage

 • Forstår og følger regler
 • Tar vare på leker og materiell
 • Medvirkning, medbestemmelse og deltakelse i aktiviteter og oppgaver
 • Oversikt over egne eiendeler og oppgaver
 • Hevder egne meninger og behov

Småtrinnet

 • Rydde opp etter seg
 • Holde orden i skolesakene
 • Motta beskjeder
 • Gjøre skolearbeidet ordentlig
 • Ta med andre i lek og arbeid

Mellomtrinnet

 • Ha orden i skolesakene
 • Levere arbeid til rett tid
 • Si ifra hvis det er noen som blir plaget
 • Inkludere andre i lek og arbeid

Ungdomstrinnet

 • Ha forståelse for egen innsats og resultater; legge en plan for skolearbeidet
 • Vise ansvar for å få gruppearbeid til å fungere
 • Vise ansvar for at alle blir verdsatt og har det bra