Emosjonell kompetanse

Evnen til å forstå, uttrykke og regulere emosjoner

Barnehage

  • Kunne identifisere egne følelser som sint, redd, glad, lei seg (de fire grunnleggende følelsene)
  • Vite hva de kan gjøre når de kjenner disse følelsene
  • Opplever seg betydningsfull for fellesskapet

Småtrinnet

  • Kunne regulere følelser som redsel og sinne
  • Kunne identifisere sinne og redsel hos andre
  • Skille mellom det som er gjort med vilje og uhell

Mellomtrinnet

  • Kunne identifisere sekundære emosjoner som stolthet, skamfullhet, forlegenhet, skyldfølelse og misunnelse hos seg selv
  • Håndtere frustrasjon og være i stand til å vente på det du vil ha

Ungdomstrinnet

  • Kunne identifisere og forstå emosjoner som retter seg mot andre; kjærlighet, hat og sjalusi
  • Ha kjennskap til noen strategier som gjør at man kan håndtere disse emosjonene på en sosialt akseptabel måte