Empati

Utvikle evnen til å ha empati og vise medfølelse med andre

Barnehage

 • Ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser
 • Kunne leve seg inn i andres situasjon
 • Vise medfølelse og ta hensyn
 • Kunne tolke og forstå følelsesuttrykk

Småtrinnet

 • Lytte til andre
 • Skille mellom uhell og planlagt handling
 • Snakke vennlig til andre
 • Ta hensyn til andre i lek og arbeid

Mellomtrinnet

 • Legge merke til hva andre sier
 • Godta at andre kan gjøre feil
 • Er vennlig innstilt til andre
 • Inkludere andre i samvær og arbeid

Ungdomstrinnet

 • Lytte til andres synspunkter
 • Akseptere ulikheter
 • Inkludere andre i samvær og arbeid
 • Ta andres perspektiv og sette seg inn i deres situasjon