Inkludering

Bidra til et godt miljø ved å invitere andre inn i lek og arbeid. Ta et medansvar for at alle barn og unge opplever å være inkludert i gruppa

Barnehage

 • Inviterer andre med i lek, aktiviteter og samspill
 • Lar andre få være med på å bestemme i lek
 • Blir kjent med egne og andres følelser
 • Får erfaringer med mangfold, likheter og forskjeller og at det er fint å være sammen på ulike måter

Småtrinnet

 • Kunne være med i lekegrupper selv om det ikke er bestevennene
 • Forstå at alle har rett til å være med i leken
 • Kunne arbeide sammen med alle elever

Mellomtrinnet

 • Ta initiativ til å få med elever som er alene i friminuttaktiviteter
 • Kunne samarbeide med alle
 • Være positiv til nye elevkonstellasjoner i klassen
 • Være blid og grei overfor alle
 • Si ifra til lærer hvis noen blir utestengt

Ungdomstrinnet

 • Være inkluderende ovenfor andre i sosiale situasjoner
 • Reagere på utestengning ved å si ifra selv, eller til en lærer
 • Ta kontakt med elever som faller utenfor på en hyggelig og omsorgsfull måte