Kommunikasjon

Beherske grunnleggende lytteferdigheter og språkferdigheter (både verbalt og non-verbalt) i samhandlingen med andre

Barnehage

 • Uttrykke ønsker og behov i lek, aktivitet og samspill
 • Medvirke, lytte, forstå andre barns nonverbale og/eller verbale innspill
 • Dele opplevelser verbalt og/eller nonverbalt (mimikk, kroppsspråk, stemmeleie mm)
 • Turtaking, dialog og samhandling i lek, aktivitet og samspill

Småtrinnet

 • Repetere lyttereglene og bruke dem i samhandlingssituasjoner
 • Få bli med i lek ved å spørre
 • Snakke på en positiv selvhevdende måte
 • Lære seg å sette ord på utfordringer og roe seg ned

Mellomtrinnet

 • Bruke lyttereglene i samarbeidsoppgaver og diskusjoner
 • Si sin mening på en sosialt akseptabel måte
 • Bruke ord for å løse utfordringer og kunne bruke problemløsningsmodellen i praksis

Ungdomstrinnet

 • Bidra til et godt læringsmiljø ved å lytte til andre og hevde seg på en sosialt akseptabel måte
 • Kunne si sin mening uten å såre andre
 • bruke ord som beskriver, ikke fordømmer