Positiv selvhevdelse

Ta sosialt initiativ, være en positiv aktiv deltaker og ha egne meninger

Barnehage

 • Kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte
 • Våge å stå imot gruppepress
 • Ta initiativ til lek og samtale, og bli med på lek og samtale som allerede er i gang
 • Delta uoppfordret og invitere andre

Småtrinnet

 • Initiativrik og sosial aktiv på en positiv måte
 • Komme med forslag
 • Følge regler
 • Samarbeide med andre

Mellomtrinnet

 • Ta initiativ
 • Ta korreksjon
 • Henvende seg til andre på en hyggelig måte
 • Si sin mening uten å såre andre

Ungdomstrinnet

 • Komme med egne forslag og løsninger, og aksepterer andres
 • Hevde sine meninger på en positiv måte
 • Motstå gruppepress