Samarbeid

Beherske grunnleggende lytteferdigheter, kunne hjelpe andre og arbeide konstruktivt i en gruppe

Barnehage

 • Lytte, dele, ta tur i lek, aktivitet og samspill
 • Hjelpe til med å utføre felles oppgaver
 • Hjelpe hverandre

Småtrinnet

 • Tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre
 • Følge instruksjoner og fullføre oppgaver
 • Benytte «sinnekontrolltriksene» for å regulere seg selv

Mellomtrinnet

 • Samarbeide om en oppgave eller presentasjon
 • Gi informativ og motiverende tilbakemelding på andre prestasjoner
 • Jobbe godt med læringspartner

Ungdomstrinnet

 • Bidra til at samarbeidsoppgaver blir så gode som mulig
 • Gi medelever konstruktive tilbakemeldinger som motiverer for ny innsats
 • Gi lærerne respons på undervisnings-opplegg og arbeid