Selvkontroll

Kunne regulere og styre egne følelser

Barnehage

 • Kunne tilpasse seg ulike situasjoner
 • Takle konflikter
 • Utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, innebærer kompromisser eller felles avgjørelser

Småtrinnet

 • Vente på tur i klasserommet og i utelek
 • Være utholdende i arbeid og samvær med andre
 • Ignorere forstyrrelser
 • Takle frustrasjon og sinne

Mellomtrinnet

 • Uttrykke egne behov og ha selvinnsikt
 • Respektere regler og medelever
 • Beherske sinne og finne andre alternativer i konfliktsituasjoner
 • Være utholdende i skolearbeidet

Ungdomstrinnet

 • Respektere andres syn og andres behov
 • Diskutere med andre og oppnå enighet dersom det oppstår en konflikt
 • Vise utholdenhet og innsats i skolearbeidet